Villkor

Faktura

Betalningsvillkor 20 dagar netto, Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 18%. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker.

Swish/Kontant

Vi tar emot Swish- och kontantbetalning.

Priser
Samtliga priser är exklusive moms och frakt, om inget annat anges. Priserna inkluderar ej ev. korrigering & layoutarbete av material.
Med reservation för eventuella tryckfel eller prisändringar.

Fakturering, förfallotid m.m.

Vi fakturerar företag, föreningar, offentlig förvaltning efter sedvanlig kreditupplysning. Faktura kan bifogas tillsammans med leveransen, mejlas (pdf format) eller i separat kuvert. Kredittiden är 20 dagar netto. Administrationsavgift 35 kr exklusive moms tillkommer. Vid påminnelse debiteras påminnelseavgift om 60 kr. Härefter sänds fakturan vidare för inkassoåtgärder/indrivning. Vid krav/inkasso debiteras lagstadgad kravavgift om 180 kr, för näringsidkare förseningsavgift om 450 kr.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta fakturor till valfritt låneinstitut utan föregående meddelande till kund. Vi förbehåller oss rätten att efter kreditbedömning neka faktura och tillämpa förskottsbetalning.

Anmärkning mot fakturan skall göras inom 5 dagar från fakturadatum.

Omfakturering pga felaktiga uppgifter debiteras 250 kr.

Om betalning uteblir och kund är annan än beställaren är beställaren betalningsansvarig.

Vidare följer vi ALGs 10 riktlinjer (pdf)