NYA TELEFONNUMMER

Anders 0709 21 43 85  –  Bosse 0706 21 43 85

(042 numren har upphört)

———————————————–

ÖPPETTIDER

Hämta eller Lämna
Måndag – Torsdag  08:30 – 15:30
Fredag  08:30 – 13:00

ÖVRIG TID
Beställning/Offert/Övrigt

Ring eller mejla.

 

 

 

Vad krävs av en tryckare?

Förutom tillhandahålla modern maskinpark, prioritera
kvalitet, service, säkra leveranser och rätt
prissättning – kan vi lite till.
Vi har erfarenhet från tiden då nummerskivan på
telefonen var modern.

Citytrycks huvuduppgift är att tillhandahålla
ett brett utbud av trycksaker, service och kvalité.

Vår styrka är service med korta ledtider.
Om våra kunder inte är nöjda med processen från
första kontakt till leverans, spelar det ingen roll hur
bra trycksaken är.