Miljö

Vi utgår ifrån våra egna förutsättningar och resurser med att bedriva ett medvetet miljöarbete.

  • Att känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet.
  • Att vara lyhörd mot våra kunders miljökrav.
  • Att anlita miljömedvetna leverantörer samt använda miljövänliga produkter fullt ut.
  • Att medvetet sträva efter förbättringar i miljöarbetet.
 

Vår storformatsskrivare använder
ett kostnadseffektivt och Greenguard Gold certifierat bläck