Foldrar

Vi trycker foldrar i olika format och papperskvaliteter. Sprickor i falsvecken undviks genom att vi bigar och falsar samtidigt. Det ger en jämn följsam yta. Bild